Ytres d.o.o.

društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

upisano kod Trgovačkog suda Varaždin broj Tt-15/2368-1

MBS: 070064718 | MB: 01764861 | OIB: 12182345561

žiro račun: HR0823600001101823905 [Zagrebačka banka]

Ulica Grada Verone 3, Donji Kneginec, HR

tel: +385 42 379 379 | fax: +385 42 379 389

email: info@ytres.com.hr